Peter Logghe

Volksvertegenwoordiger en fractieleider gemeenteraad te Roeselare

FUNCTIES

Bestuurslid afdeling Roeselare
Lid van het regio bestuur Roeselare_Tielt
VVBM-verantwoordelijke in de regio
Gemeenteraadslid te Roeselare
Lid van de politieraad zone RIHO
Federaal parlementslid

Parlementaire Commissies:

als Vast Lid:


als Plaatsvervanger: