Peter Logghe

Volksvertegenwoordiger en fractieleider gemeenteraad te Roeselare

Copyright/Disclaimer 


Alle inhoud van deze webstek (tekst, foto's en vormgeving) is de intellectuele eigendom van Peter Logghe of het Vlaams Belang, tenzij anders aangegeven. Niets uit deze digitale uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt .

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren op voorwaarde dat u de bron vermeldt (in overeenstemming met de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten). Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Het feit dat de digitale informatie op deze webstek op een eenvoudige manier te dupliceren is, is geen reden om zomaar alles klakkeloos te kopiëren. Kortom: Wees niet zozeer lui maar liever origineel... Wenst u toch dolgraag een artikel over te nemen op uw eigen webstek of in een gedrukte publicatie, gelieve dan contact te nemen met Peter Logghe.

Bij het samenstellen van deze site is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten. De beheerder streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Als de op de webstek verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met Peter Logghe .
De hyperlinks naar andere webpagina's die deze webstek bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe webstek of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Peter Logghe aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe webpagina's en hun inhoud

 

 

Terug naar vorige pagina