Peter Logghe

Volksvertegenwoordiger en fractieleider gemeenteraad te Roeselare

CITATEN 

"Decadentie, dat gebeurt als men het beest niet meer met zijn eigen naam durft te benoemen"

Henry de Montherlant, Frans schrijver

"Het inschrijvingsrecht werd al in 1978 door de Raad van State ongrondwettelijk genoemd. Politiek gezien is het ook een absurd recht. Men kan toch moeilijk in Vlaanderen wonen en tegelijk Vlaanderen de rug toekeren?".

Professor Hendrik Vuye in Knack (02.12.2009).

B-H-V-onderhandelaar Jean-Luc Dehaene "was altijd een tegenstander van het inschrijvingsrecht. In 1978 werd het Brusselverhaal van het Egmontpact op het CVP-congres afgeschoten door de vertegenwoordigers van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, die onder leiding van Jean-Luc Dehaene, fulmineerden tegen het inschrijvingsrecht". En nu zou dezelfde Dehaene datzelfde inschrijvingsrecht willen invoeren, hij die verklaarde dat "(.) de prijs in de rand - vooral het inschrijvingsrecht dat de Franstaligen verwierven - te hoog was."

Diezelfde professor Vuye in De Morgen (10.02.2010)

"Ik verwacht dat de onderhandelaars uiteindelijk een akkoord zullen bereiken over een mini-staatshervorming en die gaan proberen te verkopen als een grote staatshervorming. Er zullen immers wel nieuwe onderhandelaars rond de tafel zitten - op Olivier Maingain van het FDF na - maar de partijen blijven dezelfde ťn de problemen blijven dezelfde. Waarom zou dan nu lukken wat de voorbije 15 maanden niet gelukt is?".

staatsrechtspecialist Hendrik Vuye in Het Belang van Limburg op 7 oktober 2008.

"Bovendien hebben ze sociaal-economisch zwaar geknoeid. 25 jaar geleden was Ierland een arm land, vandaag is het met Europese steun een succesverhaal geworden. WalloniŽ heeft die Europese steun ÚÚk gehad en bovendien nog eens steun vanuit BelgiŽ, en het is een rampverhaal geworden. Zij moet toch ook kunnen wat Ierland kan? Solidair zijn met een bodemloze put is zeer ontmoedigend. Het natiegevoel is zozeer verdampt dat Vlamingen misschien nog wel solidair zijn met zwarten in Afrika, die aan aids lijden, maar niet met Walen die zich opstellen als tegenstander" .

(Professor em. Etienne Vermeersch over de toekomst van BelgiŽ: Humo, 8 juli 2008).

"Maar het controleren van de uitvoerende macht is wat te veel gevraagd (van de parlementsleden). Dat lijkt te delicaat. Iedereen wil minister worden, iedereen wil deel uitmaken van het systeem. En dan tilt niemand aan het uitlekken van een nota waarin een advocaat, tevens getrouwd met een PS-minister, etaleert dat hij goed geÔntroduceerd is in ministeriŽle kabinetten. Alweer neemt alleen Vlaams Belang zijn verantwoordelijkheid door de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie te eisen. De andere partijen kijken gegeneerd de andere kant uit. Nauwelijks acht maanden geleden voerde de N-VA campagne tegen de greep van de PS op de Belgische samenleving. Haar stilzwijgen verraadt een schijnheilige medeplichtigheid"

Bart Brinckman in De Standaard, 23.02.2008

"Hun (van de drie Franstalige burgemeesters in de Vlaamse Rand) nieuwe kandidatuur is niet meer dan een zoveelste provocatie, een manifeste weigering de wetgeving te aanvaarden. Democratie begint wel met respect voor de regels van de rechtsstaat. Daarom worden de burgemeesters niet benoemd, niet omdat ze Franstalig zijn"

(Yves Desmet in De Morgen, 15.04.2008).

"Maar het controleren van de uitvoerende macht is wat te veel gevraagd (van de parlementsleden). Dat lijkt te delicaat. Iedereen wil minister worden, iedereen wil deel uitmaken van het systeem. En dan tilt niemand aan het uitlekken van een nota waarin een advocaat, tevens getrouwd met een PS-minister, etaleert dat hij goed geÔntroduceerd is in ministeriŽle kabinetten. Alweer neemt alleen Vlaams Belang zijn verantwoordelijkheid door de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie te eisen. De andere partijen kijken gegeneerd de andere kant uit. Nauwelijks acht maanden geleden voerde de N-VA campagne tegen de greep van de PS op de Belgische samenleving. Haar stilzwijgen verraadt een schijnheilige medeplichtigheid"

Bart Brinckman in De Standaard, 23.02.2008

"Dit is de regering van de Vlaamse capitulaties. De postjes zijn verdeeld maar van de beloftes van CD&V en N-VA is niets in huis gekomen. Deze regering is een inhoudsloze constructie"

Frank Vanhecke in De Standaard, 20.12.2007

"Het wordt tijd dat de demissionaire premier Guy Verhofstadt de Wetstraat 16 verlaat, omdat hij de afgelopen acht jaar de problemen tussen Vlamingen en Franstaligen onder het tapijt veegde. Hij is eigenlijk de oorzaak van de aanslepende crisis"

Derk-Jan Eppink in Opinio op 30.11.2007

Staatshervorming komt er in. 2019. Als het van Armand De Decker (MR), senaatsvoorzitter en 'koninklijk onderhandelaar' voor de zogenaamde Raad van Wijzen, afhangt, moeten de Vlamingen er niet op rekenen op korte termijn vennootschapsbelastingen, personenbelanstingen, e. a. taksen op Vlaams niveau te innen. Geen splitsing van het werkgelegenheidsbeleid op korte termijn. Zo verklaart deze De Decker: "Een oranje-blauwe of andere regering zal haar tijd duren. Het nationaal College van Dialoog en de andere structuren waar we aan denken, zullen blijven functioneren en kunnen een, twee of drie regeringen meegaan. Het zal een oefening van lange adem worden" (De Standaard, 15.11.2007). Hoera voor de duidelijkheid! De zogenaamde Vlaamse meerderheidspartijen zijn gewaarschuwd.

Armand De Decker (MR)

"De Vlamingen willen een staatshervorming. Wat ze niet kunnen binnenhalen in een grote onderhandelingsronde, doen ze stap voor stap in het geniep. Net zoals de zwammen die van binnenuit huizen aantasten tot ze onbewoonbaar zijn, proberen de Vlamingen de federale staat uit te hollen. "

Laurette Onckelinx

"Ik stel me ernstig de vraag of we de boel niet moeten opblazen. Het besef is groot dat deze onderhandelingen nagenoeg uitzichtloos zijn. De oplossingen die men nu blijft zoeken zitten allemaal vast in een unionistisch denkkader, in de methodes van het verleden. Als er niets verandert, moeten we een crisis uitlokken, een die nog veel groter zal zijn dan die na de eerste formatiepoging van leterme. Pas dan zal het de Franstaligen duidelijk worden dat het ons menens is. het wordt tijd om de Belgische instellingen from scratch te herschrijven."

Luc Martens CD&V, De Morgen 27/10/2007.

"Het vooruitzicht van Vlaamse onafhankelijkheid jaagt me schrik aan, omdat ik als Brusselaar dan in het buitenland dreig te wonen, en omdat het beeld dat sommigen van zo'n toekomstig Vlaanderen naar voren schuiven somber en zonder respect voor diversiteit oogt."

Bert Anciaux over onafhankelijkheid - De Standaard - 13-10-2007

Want de praktijk leert dat Vlaamse fronten niet meer zijn wat ze waren. Er was een Vlaams front om Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen. Tot de VLD en de sp.a eieren voor hun geld kozen en het voortbestaan van de regering-Verhofstadt lieten primeren op deze Vlaamse eis."

Journalist Eric Donckier , Het Belang van Limburg van 19 juli 2006.

"De mens is van nature een politiek dier."

Aristoteles Grieks filosoof (384 v.C. - 322 v.C.)

In tijden van universeel bedrog is het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad.

(George Orwell)

"Politiek is geen wetenschap, zoals veel heren professoren zich verbeelden, maar een kunst."

Otto von Bismarck Duits staatsman en premier (1815-1898

"Iedere taal is schoon voor wie luisteren kan. Want in elke taal zingt de gedachte van een volk en de ziel van een mens, en die muziek is universeel."

Johan Daisne

"De geest wikt, het geld beschikt." Duits: "Der Geist denkt, das Geld lenkt."

O. Spengler Uit: Untergang des Abendlandes

"Men hoeft niet te hopen om iets te ondernemen, noch te slagen om te volharden."

Willem van Oranje

"Eigenlijk bestaat BelgiŽ al niet meer, maar heb je twee volgroeide democratieŽn die naast elkaar bestaan en elkaar enkel nog ontmoeten in het federale parlement."

Bart De Wever

"De splitsing van BelgiŽ wordt meer en meer een mogelijkheid als finale uitkomst van deze crisis. Want vergis je niet, het gaat lang niet meer over communautaire twisten. De ideologische verschillen tussen WalloniŽ en Vlaanderen worden met de dag groter"

Bťatrice Delvaux, hoofdred. le Soir in De Morgen, 18/08/07 .

"Als er namelijk ťťn echt separatistische kracht in dit land aanwezig is, dan zijn dat niet de Vlaamse of de Waalse partijen, maar de Franstalige Brusselaars, die van Brussel een zuiver Franstalige stad willen maken. Zo nemen ze in Vlaanderen het draagvlak voor de hoofdstad weg, en brengen ze ook de internationale rol van Brussel in het gedrang ."

Brigitte Grouwels, Knack 15/02/06 .

"Achter die regio's schuilt een verschillende arbeidsmarkt, een verschillende economie, een verschillende pers, een verschillend partijlandschap, een verschillende bevolking en een verschillende syndicale organisatie. "

Mia De Vits De Tijd 16/12/2003

"Ik heb tijdens die tocht mijn ogen opengetrokken. Voornamelijk in WalloniŽ dan. Het clichť ze werken niet klopt wel degelijk. Ik zeg niet dat er geen geld meer naar WalloniŽ mag gaan, maar het is wťl een probleem. "

Kamagurka (Het Volk 16-06-2007)

“De waarheid is dat de regering - ondanks studies en ontelbare cipiersstakingen - niet voorbereid is op meer gevangenisruimte en
personeel. In plaats van dat toe te geven en er iets aan
te doen, moffelt ze het probleem weg door criminelen vervroegd terug de straat op de sturen.”

Michaël Lescroart in P-Magazine, 26.12.2006

“Ons land scoort de jongste tijd stelselmatig slecht op de indicatoren die
belangrijk zijn voor de toekomst: de concurrentiekracht, het ondernemerschap, de investeringen in Onderzoek en Ontwikkeling.
En Wallonië scoort binnen dit achteruit boerende België nog flink slechter dan Vlaanderen. Beide landsdelen groeien nog altijd verder uit elkaar. Er is een welvaartverschil van 25 procent. De werkloosheid in Wallonië en Brussel is meer dan dubbel zo groot als in Vlaanderen.”

Guy Tegenbos in De Standaard, 16.01.2007

“Wat heeft Wallonië nodig om zich te herpakken? Een nieuwe massale geldinput? Neen, heeft het zelf gezegd in zijn Marshallplan. Wel een andere aanpak. Een dynamischer en aangepast beleid. Om dat te kunnen voeren, heeft Wallonië vooral meer autonomie nodig: het moet zijn fiscaliteit, de organisatie van zijn arbeidsmarkt, zijn vormingsinspanningen anders kunnen richten. Anders dan Vlaanderen. Vlaanderen heeft die autonomie ook nodig. Om in te spelen op zijn noden. Als het die autonomie niet krijgt, zal het ook de dam afgaan. En dan heeft het straks niets meer om nog solidair te zijn met Wallonië. Dat is de kern van de zaak.”

Guy Tegenbos in De Standaard, 16.01.2007"

"Het parlementarisme, ofwel de officiŽle toestemming om uit vijf meningen te mogen kiezen, vindt ingang onder de velen die graag de indruk wekken zelfstandig te zijn en voor hun mening willen vechten. Maar uiteindelijk is het om het even of de kudde een mening krijgt opgedrongen of dat vijf meningen zijn toegestaan."

Friedrich Nietzsche (1844-1900)

"Natie: een groep mensen die ťťn taal spreken en dezelfde kranten lezen."

Friedrich Nietzsche (1844-1900)

"Er ligt een staat te sterven, Heel zachtjes, zonder pijn. Twee volkeren zullen erven. Ik zal op de uitvaart zijn."

Rťnť Declercq

"Daar is een belgische koning, Veel belgische vertoning Een belgische vlag, een belgisch lied Maar belgen, belgen zijn er niet "

R. Declercq